Växel

Växel is een organisatie- en adviesbureau op het gebied van managementondersteuning en adviseert bedrijven en instellingen inzake bedrijfsorganisatie en personeel. Inzicht, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid zijn de bouwstenen waarop onze zakelijke dienstverlening gebaseerd is. Växel maakt een adviespraktijk mogelijk waarbij de cliënt maximaal geadviseerd en geïnformeerd kan worden op basis van actuele marktontwikkelingen.

Växel staat in de werkwijze een onafhankelijke advisering voor waarbij een constante aandacht is voor een zo´n maximaal mogelijk draagvlak voor betrokkenen.
Het onderscheidend vermogen van Växel is de inhoudelijke betrokkenheid en de voortdurende zorg voor een participatieve samenwerking met haar opdrachtgevers. Växel heeft het vermogen om mensen, partijen en belangen te verbinden.

Växel is ontstaan vanuit de technische en logistieke dienstverlening en inmiddels is de gekozen aanpak succesvol gebleken voor ondernemingen in andere bedrijfstakken en voor (overheids)instellingen.
Ook adviseert en begeleidt Växel individuele werknemers bij loopbaanoriëntatie.

Het dienstenpakket bestaat uit:

 • Werving en selectie, executive search
 • Advisering op het gebied van bedrijfsorganisatie
 • Begeleiding van organisatorische veranderingsprocessen
 • Ontwikkeling, optimalisatie en implementatie van beleid
 • Interim management
 • Training en opleiding
 • Coaching
 • Outplacement en begeleiding van werk naar werk
 • Beroepskeuzeadvisering
 • Persoonsgebonden oriëntatie
 • Loopbaanadvisering en loopbaanbegeleiding